CAR - ASSISTANCE - dopravné nehody

NON - STOP 0904 158 158

Zapožičanie vozidla *zdarma

Mal som nehodu a vozidlo je nepojazdné...

Na akom aute teraz budem jazdiť?

Aj tu zistíte jedinečné výhody aké Vám ponuka spoločnosť Car-assistance s.r.o.

 • Zapožičanie náhradného vozidla pre povinné zmluvné poistenie (PZP) poškodený (hradí poistovna)
 • Okamžité pristavenie náhradného vozidla
 • Vozidlo používate na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu Vášho vozidla
 • Profesionálny prístup k našim klientom

Možnosť bezplatného zapožičania náhradného vozidla v prípade ak sa rozhodnete pre opravu v našom zmluvnom servise.

Prenájom vozidiel

Corsa Astra Insignia
Ekonomická trieda Stredná trieda Vyššia trieda
20-30 € / deň 35-55 € / deň 55-100 € / deň

Podmienky prenájmu vozidla:

Potrebné doklady pre prenájom vozidla - fyzická osoba

 • platný občiansky preukaz prípadne platný pas
 • vodičský preukaz ktorého držiteľom ste minimálne 2 roky
 • platný tretí doklad ( kreditná/ platobná karta, výpis z účtu)
 • minimálny vek vodiča je 20 rokov

Potrebné doklady pre prenájom vozidla - právnická osoba

 • platný výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace)
 • platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
 • zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti prípadne ním oprávnená osoba na základe notárom overenej plnej moci

Platobné podmienky

V prípade platby v hotovosti (len po vzájomnej dohode vopred), klient uhradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zábezpeku. Výška tejto zábezpeky závisí od druhu vozidla. Zábezpeku klientovi vyplatíme v plnej výške po vrátení nepoškodeného vozidla.

Rozdiel ceny podľa dĺžky prenájmu

Cena je stanovená v závislosti od dĺžky doby prenájmu - čím dlhšia doba prenájmu, tým nižšia cena. Vozidlo si môžete rezervovať telefonicky na čísle +421 907 851 851, alebo osobne v našom sídle firmy: Mlynské Nivy 77, Bratislava